Запрошуємо до участі у проект "БІЗНЕС-АДАПТАЦІЯ"

Запрошуємо до участі у проект
18.11.2014

 

Проект «Бізнес-адаптація» здійснюється за підтримки Управління у справах сім'ї, молоді та сорту Вінницької обласної держадміністрації.

Мета проекту - Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, шляхом Швидкої адаптації молоді, випускників вищих навчальних закладів до сучасних умов бізнесу, можливість зрозуміти, як будувати власний бізнес і як підвищувати особисту ефективність, працюючи в бізнесі.

В рамках проекту пропонуємо ознайомитись із 10 -ма відеоуроками, які присвячені
системному погляду на будівництво бізнесу і підвищення результативності та ефективності підприємництва.

1. Що таке бізнес? Де взяти енергію підприємцю? Ціль відеоуроку: Дати загальне уявлення про відмінність між підприємництвом і бізнесом. Наявність сучасної системи управління дозволяє власнику вийти за межі підприємництва і стати бізнесменом. Система управління дозволяє черпати енергію інших людей при обмежених можливостях власника бізнесу.


2. Управління та менеджмент. Ціль відеоуроку: Управління, як вид діяльності людини, спрямована на досягнення цілей. Менеджмент - це система досягнення колективних цілей. Адміністрування - система управління організаційними змінами. Управління, в повсякденному вигляді, частіше за все спрямована на забезпечення особистих індивідуальних цілей.


3. Організаційні зміни та системність. 6 «П» бізнесу. Ціль відеоуроку: Зміни відбуваються завжди і всюди, в тому числі і в бізнесі. Займатися підприємництвом, значить постійно змінюватися. Для змін необхідні уявлення про бізнес, як про цілісну систему. Розглянуто ознаки такої системи. Систему «бізнес» можна представити у вигляді шести підсистем: парадигма, продукт, залучення, продажу, процеси і персонал.


4. Парадигма розвитку бізнесу. Ціль відеоуроку: Парадигма - система образів мислення, шаблонів дій і цілей. Парадигма бізнесу формується власником і створює корпоративну культуру підприємства. Реалізується парадигма через постановку цілей. З цілей починається управління, найбільш поширена технологія формулювання цілей - система SMART.


5. Продукт вашого бізнесу. Ціль відеоуроку: Бізнес починається з продукту. Через продукт підприємець отримує покупців і гроші. Продукт повинен забезпечувати потреби покупців і створювати вигоди від його придбання. ХПВ-аналіз дозволяє сформувати перелік вигод і створити цінність продукту у покупця. Цінність - головний обмежувач підсистеми «Продукт».


6. Залучення покупців. Ціль та суть відеоуроку: Підсистема «Залучення» забезпечує доставку продукції покупцеві і стимулює його увагу на ваш продукт. Розглянуто поняття і ознаки «хорошої» реклами. Для виявлення потреб покупців призначена технологія SPIN. Різниця між збутом, продажами і дистрибуцією. Три рівня дистрибуції продукту.


7. Продаж. Ціль та суть відеоуроку: Одна з умов успішного продажу - поєднання потреб покупця з вигодами від придбання продукту. Існують чотири технології продажу. Все більшої популярності набувають консультативний продаж. Відмінність між пасивними і активними продажами. Цикл активних продажів. Фактори зростання ефективності продажу. Як зняти обмеження підсистеми «Продаж».


8. Процеси підприємства. Ціль та суть відеоуроку: Підсистема «Процеси» - основний інструмент підвищення ефективності бізнесу. Формалізація бізнес-процесів дає можливість поліпшити взаємодію людей для досягнення загальних цілей, забезпечити прискорену адаптацію нового персоналу, забезпечити управління ефективністю роботи бізнесу через систему оціночних показників і мотивацію працівників. Представлені графічні уявлення про опис бізнес-процесів.


9. Персонал і його мотивація. Ціль та суть відеоуроку: Підсистема «Персонал» забезпечує підтримку і роботу всіх підсистем бізнесу. Працівники повинні бути мотивовані на досягнення персональних цілей. Цілі персоналу повинні збігатися з цілями власника. Мотивацію персоналу можна виміряти. Існують п'ять мотиваційних типів працівників. Для кожного мотиваційного типу існує певний набір факторів стимулювання, використання таких факторів дає можливість підприємцю підняти результативність підсистеми «Персонал» 

10. Принципи організаційного будівництва. Ціль та суть відеоуроку: Бізнес починається з постановки бізнес-ідеї, формування продукту і власне будівництва. Існують п'ять моделей або планів будівництва своєї справи: стратегічна модель (Навіщо мені бізнес?), Організаційно-функціональна модель (Що необхідно робити для досягнення цілей і хто буде працювати?), Процессная модель (Як, коли і кому будуть передаватися ресурси для виконання робіт ?), інформаційна модель (В якому вигляді буде забезпечуватися передача інформації для управління бізнесом?), фінансова модель (Скільки необхідний ресурсів, буде отримано продукту, запрацює персонал, отримає власник?). Наявність таких моделей створює ефективну роботу всіх шести підсистем бізнесу.

 

Вінницька обласна рада

Вінницька обласна рада
Вінницький молодіжний інформаційний центр © 2012-2014